Cysylltwch â Ni

Dosbarthu a dychwelyd

Os oes gennych unrhyw broblem gyda’ch archeb, cysylltwch â ni ar 01248 351541 neu anfonwch e-bost at supportus@wildlifetrustswales.org

Pencadlys

376 Stryd Fawr
Bangor
Gwynedd
LL57 1YE
Ffôn: 01248 351541
Ebost: nwwt@wildlifetrustswales.org

Swyddfa Gogledd Ddwyrain

Llawr Isaf
Ysgubor Hir, Fferm Pistyll
Yr Wyddgrug
Sir Fflint
CH7 4EW
Ffôn: 01352 755472
Ebost: nwwt@wildlifetrustswales.org

Os hoffech wirfoddoli ac os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol ynghylch gwirfoddoli,

Ffoniwch: 01248 351541
neu e-bost:nwwt@wildlifetrustswales.org

Ymholiadau Ynghylch y Gwarchodfeydd

Ar gyfer y gwarchodfeydd yng Nghonwy, Gwynedd neu Ynys Môn,
cysylltwch â Chris Wynne ar 01248 351541
neu anfonwch e-bost at ChrisWynne@wildlifetrustswales.org

Ar gyfer y gwarchodfeydd yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint neu Wrecsam
cysylltwch ag Adrian Lloyd Jones ar 01352 755472
neu anfonwch e-bost at ACLJones@wildlifetrustswales.org

© Lluniau gan Lin Cummins & Damian Hughes – am fwy o gobodaeth cysylltwch â ni os gwelwch yn dda