Gwybodaeth i gwsmeriaid

Diolch i chi am siopa gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Bydd yr holl arian a godir drwy’r siop yn ein helpu i barhau â’n gwaith cadwriaethol ledled Gogledd Cymru.

Taliadau

Mae ein siop yn cynnig lefel uchel o ddiogelwch ar gyfer taliadau drwy Paypal ond os yw’n well gennych archebu nwyddau oddi-ar-lein, cysylltwch â ni ar 01248 351541 neu drwy anfon e-bost at supportus@wildlifetrustswales.org

Dosbarthu a dychwelyd

Os oes gennych unrhyw broblem gyda’ch archeb, cysylltwch â ni ar 01248 351541 neu anfonwch e-bost at supportus@wildlifetrustswales.org.

Prisiau postio a phacio

Ein nod yw dosbarthu i chi o fewn 7 niwrnod ond cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw eitemau’n gynt, ac fe wnawn ein gorau i helpu.

Archebion hyd at £50 - £3.00

Archebion dros £50 – Am Ddim

Mae’r cyfraddau hyn ar gyfer dosbarthu yn y DG. Ar gyfer archebion rhyngwladol, gall y costau postio fod ychydig yn wahanol a byddwn yn cysylltu â chi cyn anfon eich archeb atoch.

© Lluniau gan Lin Cummins & Damian Hughes – am fwy o gobodaeth cysylltwch â ni os gwelwch yn dda