Cartref y siop

Mae'r nwyddau sydd ar werth ar y wefan yma yn cael eu gwerthu gan NWWT Trading Ltd, is-gwmni i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru sy'n cael ei arwain gan wirfoddolwyr. Mae'r holl elw sy'n cael ei wneud gan NWWT Trading Ltd yn cael ei ymrwymo i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac mae'n cyfrannu'n uniongyrchol at ein nod ni o wella llefydd i fywyd gwyllt a chysylltu pobl â bywyd gwyllt, yma yng Ngogledd Cymru.

Ydych chi'n chwilio am anrheg anarferol? Gallwch noddi gwarchodfa natur yn awr, rhowch dusw o flodau byw, neu fabwysiadu pathew neu forwennol bigddu. Clic yma i gael mwy ….

Nawr y gallwch ein cefnogi drwy edrych ar ein hystod o lyfrau ail law ar Amazon.