Mabwysiadu Pathew

Mabwysiadu Pathew

Mae pecyn rhodd mabwysiadu'r Pathew yn cynnwys canllaw cnau cyll i’ch helpu i chwilio am unrhyw arwyddion o’r creadur swil yma yn eich ardal chi, yn ogystal â thudalen ffeithiau a cherdyn rhodd y Pathew gyda ffotograff a gyflwynwyd yn rhodd gan Graham Eaton, a ddaeth yn ail yng Nghystadleuaeth Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn 2007. Os ydych chi’n prynu rhodd, anfonwch e-bost at supportus@wildlifetrustswales.org gydag unrhyw neges yr hoffech ei rhoi ar gerdyn y rhodd, yr enw ar gyfer y dystysgrif, ac enw a chyfeiriad postio'r derbynnydd. Bydd y £15 cyfan a dalwch am yr eitem hon yn mynd tuag at ein gwaith cadwraeth. Os byddwn yn casglu mwy o arian na sydd ei angen ar gyfer gwarchod y pathew, cymerwn yn ganiataol eich bod am i ni fuddsoddi’r arian mewn gwaith cadwriaethol arall yng Ngogledd Cymru

Pris: £15.00
Nifer: